Bình chậu các loại

 • Bình thủy tinh bộ 3

  0 trên 5

  – Bình thủy tinh cao A ( giá: 800.000 )

  • Kích thước: 120 x 120 x 430

  – Bình thủy tinh trung B ( giá: 700.000 )

  • Kích thước: 240 x 240 x 350

  – Bình thủy tinh nhỏ  C ( giá: 600.000 )

  • Kích thước: 250 x 250 x 290
  • Có thể cắm hoa theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  Liên hệ
 • Bình vòi tưới thiếc

  0 trên 5

  – Bình vòi tưới thiếc nhỏ ( giá: 100.000 )

  • Kích thước: 200 x 80 x 120

  – Bình vòi tưới thiếc lớn ( giá: 160.000 )

  • Kích thước: 260 x 100 x 140
  • Có thể cắm hoa theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  Liên hệ
 • Chậu ốp sứ in hoa

  0 trên 5

  – Chậu ốp sứ in hoa ( không bao gồm sen đá )

  • Kích thước: 230 x 80 x 80
  • Có thể cắm hoa/ sen đá thay đổi theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  120,000 
 • Bình tưới sứ in hoa

  0 trên 5

  – Chậu tưới sứ in hoa

  • Kích thước: 230 x 110 x 80
  • Có thể cắm hoa/ sen đá thay đổi theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  120,000 
 • Giỏ sứ đen trắng

  0 trên 5

  – Giỏ sứ đen trắng ( không bao gồm se đá )

  • Kích thước: 120 x 90 x 110
  • Có thể cắm hoa/ sen đá thay đổi theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  80,000 
 • Các loại chậu sứ flower

  0 trên 5

  – Chậu sứ flower các loại ( không bao gồm sen đá )

  • Kích thước:
  • Chậu vòi : 130 x 80 x 60
  • Ca rót: 110 x 70 x 80
  • Chậu tròn: 110 x 80 x 60
  • Có thể cắm hoa/ sen đá thay đổi theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  60,000 
 • Chậu sứ có vòi in hoa

  0 trên 5

  – Chậu sứ có vòi in hoa

  • Kích thước: 300 x 130 x 130
  • Màu sắc có nhiều màu thay đổi theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở
  240,000 
 • Ca rót sứ in hoa

  0 trên 5

  – Ca rót sứ in hoa

   

  • Kích thước: 220 x 140 x 120
  • Màu sắc có nhiều màu thay đổi theo ý thích của bạn.
  • Thích hợp cho mọi không gian trong văn phòng, nhà ở

   

  200,000 
Hotline: 0903601327
Liên hệ